บริการอิเลคทรอนิค
ระบบสารสนเทศ

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


 

สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย
ม.10 ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
โทร. 045-687063
e-mail : yangchumnoi_sisaket@doae.go.th
Webmaster :นางสาวกรรณิการ์ สิทธิโสม เจ้าพนักงานธุรการ